Oferta educațională:

 1. Grădinița dispune de săli pentru desfăşurarea procesului educațional în 13 grupe; sală sportivă adaptată, sală pentru festivități, cabinet medical, bloc alimentar, cabinet metodic;
 2. Grădinița dispune de spațiu de joacă în curte, pavilioane amenajate;
 3. Grădinița dispune de grupuri sanitare conform normelor în vigoare în toate grupele şi pentru cadrele didactice;
 4. Clădirea este racordată la rețeaua publică de apă potabilă, apă caldă, sistemul de încălzire şi canalizare este centralizat;
 5. Instituția este asigurată pe deplin cu inventar tare şi moale, mobilierul este nou, adecvat vârstei copiilor;
 6. Se menționează implicarea părinților în activitatea de igienizare şi reparație a grădiniței, asigurarea materială şi didactică a grupelor;
 7. Clădirea este spațioasă şi corespunzătoare statutului instituției;
 8. Grădinița este asigurată cu cadre didactice tinere cu studii superioare;
 9. Există relații constructive între educatoare şi părinți;
 10. Climatul organizației este unul stimulativ, de toleranță şi cooperare, dinamic şi inovator, incluziv;
 11. Valorile dominante ce caracterizează angajații instituției sunt: responsabilitatea, cooperarea, generozitatea, munca in echipă, încrederea şi respectul  față de copil si familia acestuia, devotamentul, libertatea de exprimare, receptivitatea şi creativitatea;
 12. Cadrele didactice manifestă dorința de afirmare;
 13. Dispunem de materiale de specialitate nou apărute în vederea stimulării studiului individual;
 14. Există spirit de competiție între educatoare;
 15. Capacitatea angajaților de a forma o echipă este în creştere;
 16. La majoritatea angajaților din grădiniță există disponibilitatea pentru munca suplimentară;
 17. Existența mijloacelor audiovizuale în mai multe grupe, în cabinetul metodic, sala festivă, sala de sport;
 18. Accesul la informațiiile actuale;
 19. Existența internetului în anticameră, cabinetul metodic şi accesul la el a tuturor cadrelor didactice;
 20. Existența materialelor curriculare pentru nivelul preşcolar.