Organizarea şi funcţionarea instituției de educație timpurie nr.186, se realizează în conformitate cu documentele de politică educațională și de protecție a copilului ale Republicii Moldova, Codului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, Codului de Etică al Cadrului didactic, Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Legea nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, Legea nr.338-XIII din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului, Legea ocrotirii sănătății nr. 411-XIII din 28 martie 1995, Legea nr.10-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice, Codul Muncii nr. 154-XV din 28 martie 2003,  alte acte legislative, hotărâri, ordonanţe şi dispoziţii ale Guvernului, ordine ale Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării, decizii/hotărâri ale administraţiei publice locale, altor acte normative din domeniu, precum şi în baza Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției.