Misiunea instituției de educație timpurie 186 constă în asigurarea unei educaţii timpurii de calitate pentru toţi copiii cu vârsta de la 3 la 7 ani prin satisfacerea nevoilor educaționale ale acestora, dezvoltarea multilaterală a copiilor și pregătirea lor pentru integrarea școlară și socială.

Instituția de educație timpurie 186 respectă necondiționat următoarele principii:

  1. Principiul asigurării respectului față de copil ca ființă umană cu drepturi depline, care are nevoie de îngrijire, educație, supraveghere, dragoste și sensibilitate din partea adulților;
  2. Principiul interesului superior al copilului – în toate acțiunile și deciziile instituția ține cont în primul rând de interesele copilului și realizarea holistică a drepturilor copilului, luând în considerare circumstanțele individuale în care se dezvoltă copilul;
  3. Principiul dialogului și participării – instituția își realizează funcțiile prin dialog și consultare, promovând participarea părinților și copiilor la viața instituției, respectând dreptul acestora la opinie și asigurând transparența deciziilor și a rezultatelor printr-o comunicare periodică, adecvată.Activităţile desfăşurate au un caracter deschis către comunitate;
  4. Principiul echităţii şi non-discriminării – serviciile socio-educaţionale oferite asigură în egală măsură oportunităţi de dezvoltare tuturor copiilor, indiferent de rasă, gen, etnie, limbă, religie, statut socio-economic al familiei, grad de dezvoltare, dezabilitate și alte criterii protejate, inclusiv a părinţilor sau a altor reprezentanţi legali ai copilului;
  5. Principiul accesibilităţii la servicii socio-educaţionale de calitate – serviciile educaţionale trebuie să fie accesibile tuturor copiilor din comunitate, inclusiv celor cu CES şi familiilor lor, indiferent de localitate, posibilităţi materiale; ele trebuie să fie calitative – să corespundă nevoilor şi intereselor copiilor şi familiilor, să contribuie la dezvoltarea holistică – fizică, cognitivă şi psiho-emoţională a copilului la nivelul standardelor minime stabilite;
  6. Principiul flexibilităţii şi abordării diferenţiate și individualizate – diferenţierea ofertei socio-educaţionale la nivelul fiecărei comunităţi, instituţii de educaţie timpurie, familie şi fiecărui copil în dependenţă de necesităţi și potențial;
  7. Principiul egalităţii şanselor – fiecărui copil i se asigură oportunităţi egale de dezvoltare liberă, integrală/globală și armonioasă a personalității sale într-un mediu educativ sigur şi prietenos (climat motivant, atractiv, în care copiii sunt încurajaţi să aibă aspiraţii înalte, să aibă încredere în ei înşişi);
  8. Principiul parteneriatului socioeducaţional între toate instituţiile care oferă servicii (medico – socio-educaţionale) copiilor de la naştere până la 7 ani (instituţia de educaţie timpurie, medico-sanitară, de protecție socială,), familie, autoritățile administrației publice – centrale și locale, alte instituții comunitare, ONG-uri locale și naționale – se referă la asigurarea unui sprijin real pentru dezvoltarea armonioasă a copilului.