Instituţia de educaţie timpurie nr. 186 își desfășoară activitatea, într-o clădire construită după proiect-tip şi respectă cerinţele şi regulile securităţii anti-incendiare, normele sanitare, standardele de infrastructură și dotare, aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și alte structuri centrale de specialitate, deţine autorizaţie sanitară de funcţionare de la centrul teritorial de sănătate publică:

  1. Săli de grupă cu dormitoare – 13;
  2. Sală de muzică -1;
  3. Sală de sport-1;
  4. Bloc alimentar;
  5. Spălătorie;
  6. Cabinet metodic;
  7. Cabinet medical/izolator/cabinet de proceduri;
  8. Terenuri de joacă-14.

Număr total de copii-352.

Instruirea îninstituție se face în limba română.